جدیدترین مطالب
نوشته‌های من

۲ تصور اشتباه از نویسندگی

افرادی که از دنیای نویسندگی بی‌خبراند و از دریچه‌ای بیرونی به این حرفه نگاه می‌کنند، وادارم کردند تا این مطلب را بنویسم. شاید برای نویسندگان موضوعی پیش‌پا

ادامه مطلب »